no-img
پروژه فا

جزوه های رشته معماری

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : جزوه های رشته معماری
PDF
دانلود جزوه پانلهای سه بعدی با 40 صفحه pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه پانلهای سه بعدی با 40 صفحه pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه پانلهای سه بعدی با 40 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. پانلهای سه بعدی چیست؟ ١.ھسته مرکزی که معمولا از عایق پلی استایرنیا پلی اورتانو یا عایق پشم سنگ و بضخامت ھای۵ تا١٠سانتیمتر میباشد . ٢ .دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت٣ میلیمتر،چشمه ھای٨×٨ سانتیمتر و بفاصله١ تا٢سانتیمتر از ھسته مرکزی قرار داشته و بوسیله تعداد زیادی مفتول قطری بھم جوش برقی شده اند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 249    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه آشنايی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. 1-1 -مدرن كلمة مدرن ريشه در واژة لاتين قديم « Modo «ولاتين متأخر« Modernus « دارد .يعنـي هـم اكنـون كه به امـروزي و معاصـر هـم تعبيـر شـده اسـت . ايـن واژه ريـشه در لغـت لاتـين «modus «دارد. واژة «modus) «منــشأ «mode] «شــيوه – بــاب روز] و انگليــسي) بــه معنــي «measure) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 251    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. سنگدانه ها سـنگدانه ها: سـنگدانه ها در بتن تقریبا 4/3 حجم آنرا تشکیل میدهند. از این رو کیفیت آنها از اهمیت خاصی برخوردار اســـت. ســنگدانه ها نه تنها در مقاومت بتن بســـیار موثرند بلکه دوام وپایداري بتن نیز تا حدود زیادي تحت اثر این ماده قرار میگیرد ابتدا تصـــور میشــد ســنگدانه ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 293    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه اقلیم سرد و کوهستانی با 45 صفحه ppt و pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه اقلیم سرد و کوهستانی با 45 صفحه ppt و pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه اقلیم سرد و کوهستانی با 45 صفحه ppt و pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. شرایط اقلیمی : دو سلسله کناره البرز و زاگرس نواحی مرکزي ایران را از سواحل دریاي خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا میکند .شیرکوه-کوه تفتان و کوههاي منفرد دیگري نیز در قسمتهاي مرکزي و شرقی ایران وجود دارد. این کوستانها سرچشمه رودخانه ها و قناتهاي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 580    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه تنظیم شرایط محیطی با 173 صفحه pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه تنظیم شرایط محیطی با 173 صفحه pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه تنظیم شرایط محیطی با 173 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. تاريخ استفاده انسان از انرژی شامل 4 دورهي كاملاً متفاوت: 1 )دوران پيش از كشف و استخراج نفت، قبل از انقلاب صنعتي. بيشترين توجه انسان به طبيعت و نيروهاي موجود در آن؛ آفتاب، باد، آتش، آب، و استفاده از آنها به بهترين نحو ممكن . انسان تابع انرژيهاي طبيعي: ساختمان سازگار با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 400    نویسنده : پروژه فا mari
PPT
دانلود جزوه هندسه کاربردی با 327 صفحه ppt برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه هندسه کاربردی با 327 صفحه ppt برای رشته معماری


  دانلود جزوه هندسه کاربردی با 327 صفحه ppt برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. آثار معماری گذشته به ويژه آنهايي که بيانگر تمدنهای عظيم بشری هستند نشان دهندة بکارگيری عمق وسيع هندسه در طراحی بنا بوده اند بصورتيکه بناهای عظيم و مانـدگـار دوران گذشتـه، خود را مقيـد به هنـدسه مطلـق نمـوده و به خاطـر رعايـت جنبـه هـای نظـم (بـه ويـژه تقـارن) بـسيـاری از بنـاهـای ديـگـر معمـاری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 482    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله با 24 صفحه pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله با 24 صفحه pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله با 24 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. هدف این آئین نامه تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمانها در برابر اثرهای ناشی از زلزله است بطوریکه با رعایت آن انتظار میرود الف با حفظ ایستانی ساختمان در زلزله های شدید تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمان در برابر زلزله های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 261    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه طراحی معماری پروژه های مسکونی با 32 صفحه pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه طراحی معماری پروژه های مسکونی با 32 صفحه pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه طراحی معماری پروژه های مسکونی با 32 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. ۱- طراحی و جانمایی مجموعه ۱-۱- در طراحی پروژه های مسکونی لازم است علاوه بر بلوکهای مسکونی فضاهایی به شرح بندهای ذیل به منظور پاسخگویی به فعالیتهای اجتماعی و نیازهای ساکنین منظور شود جانمایی این فضاها در مجموعه باید به گونه ای باشد که ضمن به حداقل رسیدن هزینه های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 314    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه درسی استاتیک معماری با 48 صفحه pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه درسی استاتیک معماری با 48 صفحه pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه درسی استاتیک معماری با 48 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. اصول ایستایی الف - مکانیک علمی را گویند که اجسام را که در وضعیتهای سکون و یا حرکت تحت تأثیر نیروهای وارده بررسی و تحلیل نماید: علم مکانیک به سه قسمت زیر تقسیم می شود: 1- مکانیک اجسام صلب (جامد) 2- مکانیک اجسام تغییر شکل پذیر 3- مکانیک شاره ها سیالات ) ب ــ مفاهیم پایه: مفاهیم بنیادی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 318    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی 2 با 93 صفحه pdf برای رشته معماری
20,000 تومان

دانلود جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی 2 با 93 صفحه pdf برای رشته معماری


  دانلود جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی 2 با 93 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. هدف از ایجاد در : 1.امکان کنترل رفت و آمد 2.قطع ارتباط فیزیکی 3.قطع ارتباط بصری در بسیاری از مواقع 4.ایجاد حریم خصوصی برای یک فضا 5.به عنوان سدی در برابر عوامل جوی و اقلیمی 6.به عنوان سدی در برابر نفوذ صوت 7.تفکیک حوزه ها و عرصه ها 8.مقدمه ای برای تعریف هر فضا 9.مانعی در برابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / فوریه / 2023    بازدید : 285    نویسنده : پروژه فا mari