no-img
پروژه فا

دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک
doc
اکتبر 2, 2022
1 مگابایت
تعداد صفحات : 9
10,000 تومان

دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک

دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم.

هدف کلی: دانش آموزان درپایان درس باید بدانند اثر گرما برحالت موادچیست و میعان را بتوانند تعریف کنند.

رفتارهای ورودی: بعد از اینکه وارد کلاس شدم سلام واحوالپرسی می کنم و خودم را معرفی می کنم برای آشنایی بیشتر بابچه ها حضور وغیاب کرده وبه چهره ها نیز نگاه می کنم. سپس کتابشان رامعرفی کرده ودرمورد تیتر درس آن روز توضیح می دهم.

هدف های جزئی: بیشتر توجه کردن بچه ها به تغییر حالات  مواد وتأثیر آن در وضعیت زندگی ما.

ارزشیابی تشخیصی: سوالاتی راازبچه ها می پرسم تابدانم چقدردرس جلسه قبل رایادگرفته اند و سوالاتی ازدرس جدید نیز می پرسم تابدانم آیا کسی درکلاس هست که دراین مورد اطلاعاتی داشته باشد یا درس جدید را مطالعه کرده باشد.

 هدفهای رفتاری: من انتظار دارم در پایان درس دانش آموزان بتوانند میعان راتعریف کنند.

روش تدریس : روش من ترکیبی ( سخنرانی , پرسش وپاسخ وکارعملی ) همراه است.

 ارزیابی مرحله ای : همان طور که درحال تدریس هستم سوالاتی را ازبچه ها می پرسم تا حواس آنها به درس جلب شود.

نحوه ارائه مطالب: ابندا درسم راباسوال میعان چیست آغاز می کنم و می پرسم تغییرحالات ماده را می دانند بعد خودم آن را تعریف کرده و مثال می زنم تبدیل بخار به  مایع را میعان یعنی مایع شدن می نامند.

وقتی یک ظرف آب را در اتاق می گذارید همان طور که تعدادی ازمولکولهای آب پیوسته بخار می شوند وبه هوا می روند تعدادی از مولکولهای بخار آب موجود درهوانیز که پیوسته به هر سو درحال حرکت اند. ممکن است به طور اتفاقی وتصادفی به سطح آب برخورد کنند و در اثر ربایش مولکول های سطح آب به آب باز گردند دراین حالت  میعان رخ داده است. شما هم اکنون می توانید دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد را از سایت پروژه فا دریافت نمایید.

 تصاویر پیش نمایش


دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک-1
دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک-1
دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک-1
دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک-1
دانلود مقاله اثر گرما بر حالت مواد با 9 صفحه Word برای رشته فیزیک-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *