no-img
پروژه فا

مقاله های رشته برق و الکترونیک

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : مقاله های رشته برق و الکترونیک
DOC
دانلود مقاله انتقال موج رادیو با 31 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود مقاله انتقال موج رادیو با 31 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک


دانلود مقاله انتقال موج راديو با 31 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. مطالعه انتقال انرژی در بسامد راديو از يك نقطه (انتقال دهنده) به نقطه ديگر (دريافت كننده) انتقال موج راديو ناميده می شود. امواج راديويی بخشی از طيف الكترومغناطيسی وسيعی هستند كه ازبسامدهای خيلی پايين توسعه می يابند این بسامدها بوسيله قدرت الكتريكی توليد می شود و براحتی با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / سپتامبر / 2022    بازدید : 285    نویسنده : پروژه فا mari
DOC
دانلود مقاله مخابرات دیجیتال با 9 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک
5,000 تومان

دانلود مقاله مخابرات دیجیتال با 9 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک


دانلود مقاله مخابرات دیجیتال با 9 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. رمز نگاری زمانی استفاده می شود که لازم باشد از به کار گیری یا دستکاری پیغام های ارسالی توسط کاربران غیر مجاز جلوگیری شود. رمز نگاری مشتمل بر اجرای یک عمل الگوریتمی در زمان واقعی به صورت بیت به بیت یک رشته دودویی است. مجموعه پارامترهایی که تبدیل را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / آگوست / 2022    بازدید : 313    نویسنده : پروژه فا mari
DOC
دانلود مقاله نیروگاه توس با 78 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود مقاله نیروگاه توس با 78 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک


دانلود مقاله نیروگاه توس با 78 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. امروزه در كليه نيروگاههای بخاری ونيروگاههای سيكل تركيبی كنترل سطح درام ازاهميت ويژه ای برخوردارمی باشد از اين رو نصب وسايل و دستگاههای مهم ودقيق ضروری می باشد. درنيروگاههابرای كنترل سطح تانكها،سيستم های مختلفی درنظرگرفته میشود و يكی از تانكهای موجود درنيروگاه كه كنترل سطح آن از اهميت ويژه ای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / آگوست / 2022    بازدید : 312    نویسنده : پروژه فا mari
DOC
دانلود مقاله موتور الکتریکی با 16 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود مقاله موتور الکتریکی با 16 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک


دانلود مقاله موتور الکتریکی با 16 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. یک موتور الکتریکی ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد ، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / آگوست / 2022    بازدید : 286    نویسنده : پروژه فا mari
DOC
دانلود مقاله الکتریسیته و مغناطیس با 25 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود مقاله الکتریسیته و مغناطیس با 25 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک


دانلود مقاله الکتريسيته و مغناطيس با 25 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. اتم از ذرات كوچكتری به نامهای الكترون-پروتون ونوترون تشكيل شده است كه الكترونها دارای بارمنفی،پروتونها داراي بار مثبت ونوترونها بدون بارند تعداد الكترونها و پروتونهای يك اتم در حالت عادی برابرند پس بار اتم در حالت عادی برابر صفر است. شما هم اکنون می توانید دانلود مقاله الکتريسيته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / آگوست / 2022    بازدید : 265    نویسنده : پروژه فا mari
DOC
دانلود مقاله الکترون با 7 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک
5,000 تومان

دانلود مقاله الکترون با 7 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک


دانلود مقاله الکترون با 7 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. در اوايل قرن نوزدهم ميلادی شيميدان انگليسی هامفری ديديبه بررسی الكتروووليز شيميايی يعنی تجزيه مواد در اثر جريان الكتريكی پرداخت .نتيجه اين بررسيها ديوی را به اين نظريه رهنمون كرد كه عناصر يك تركيب شيميايی به وسيله پيوندهايی كه طبيعت الكتريكی دارند به هم پيوسته اند. شما هم اکنون می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / آگوست / 2022    بازدید : 270    نویسنده : پروژه فا mari
DOC
دانلود مقاله ابر رسانا با 186 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود مقاله ابر رسانا با 186 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک


دانلود مقاله ابر رسانا با 186 صفحه Word برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. ابررسانا ها ، برخی از فلزها ، آلياژها يا تركيبهای فلزها هستند كه در دماهای پايين نزديك به صفر مطلق ،مقاوت الكتريكی و نفوذپذيری مغناطيسی خود را از دست ميدهند و رسانايی الكتريكی آنها بينهايت زياد ميشود ، محدوده دمايی به ماهيت ماده بستگی دارده ، كه از حدود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / آگوست / 2022    بازدید : 344    نویسنده : پروژه فا mari