no-img
پروژه فا

دانلود جزوه های دانشجویی


پروژه فا
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : جزوه ها
PDF
دانلود جزوه نظريه محاسبات با 411 صفحه pdf برای رشته کامپیوتر
20,000 تومان

دانلود جزوه نظريه محاسبات با 411 صفحه pdf برای رشته کامپیوتر


  دانلود جزوه نظريه محاسبات با 411 صفحه pdf برای رشته کامپیوتر را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. در كتاب نظريه محاسبات به سه موضوع اساسي ميپردازيم .موضـوع اول كـه در دروس قبل نيز مطرح گرديده اتوماتا است موضوع دوم پاسخ به اين سوال است كه آيـا ميتـوان براي حل همه مسايل الگوريتمي يافت ؟ اين مبحث با عنوان محاسبه پـذيري در كتـب نظريه محاسبات مطرح ميگردد و مشخص [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اسفند / 1401    بازدید : 41    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه اقتصاد خرد 2 با 39 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه اقتصاد خرد 2 با 39 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه اقتصاد خرد 2 با 39 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. بازار رقابت كامل: بازار ايده ال اقتصاد دانان و انتزاعي است اين بازار مطلوب اقتصاد دانان است و معتقدند كه ساير بازار ها بايد به سمت اين بازار حر كت كنند . در اين بازار كارايي عوامل تو ليد Max . است رفاه مصرف كننده گان حد اكثـر مي شود. در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اسفند / 1401    بازدید : 93    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه اقتصاد خرد 1 با 39 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه اقتصاد خرد 1 با 39 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه اقتصاد خرد 1 با 39 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. اقتصاد: اقتصاد علمي است كه چگونگي تخصيص منابع كمياب بين نيازهاي نامحدود انسان را بررسي ميكند. اقتصاد خرد: اقتصاد خرد بخشي از اقتصاد است كه به چگونه گي تصميم گيري در رابطه با قيمت و ميزان توليد در بازارهـاي مختلف رابا مفروضات مطالعه مي كند. بعبارتي ديگـر رفتـار اقتصـادي تصـميم گيرنـدگان واحـدهاي انفـرادي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اسفند / 1401    بازدید : 556    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه آمار و احتمالات کاربردی با 411 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه آمار و احتمالات کاربردی با 411 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه آمار و احتمالات کاربردی با 411 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. این مجموعه با عنوان آمار و احتمال علوم انسانی برای دانشجویان رشته اقتصاد - مدیریت ـ حسابداری و برنامه ریزی شهری تدوین شده است مطالب مجموعه مطابق با آخرین سرفصل شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و هماهنگ با سؤالات کنکور رشته های فوق گردآوری شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اسفند / 1401    بازدید : 120    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه حسابداری دولتی 1 و 2 با 175 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه حسابداری دولتی 1 و 2 با 175 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه حسابداری دولتی 1 و 2 با 175 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. با توجه به پیشرفتهای حسابداری در طول قرون وستا و معاصر در جهت انطباق با شرایط و تحولات مختلف در سیر تکاملی آن روش ها و شیوه های متعدد و متنوعی در حساب داری پدید آمد که بشرح ذیل به آن پرداخته میشود 1 - حسابداری صنعتی شاخه ای از حسابداری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اسفند / 1401    بازدید : 109    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. مقدمه براى هر دانشى مى توان برنامه هاى آموزشى متفاوت درنظر گرفت که پاسخگوى دانش آموختگان آن باشد و دانش حسابدارى از اىن قاعده مستثنى نىست. به همىن دلىل، طراحى موضوعات آموزشى و نحوه ى ارائه و بىان مطالب و مفاهىم حسابدارى (با توجه به فرآىند و چرخه ى عملىات حسابدارى) به منظور رفع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اسفند / 1401    بازدید : 29    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه مبانی حسابداری با 47 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه مبانی حسابداری با 47 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه مبانی حسابداری با 47 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. طی سالهای اخیر حسابداری در همه ابعاد آن گسترش چشمگیری پیدا کرده و بسیاری از سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی متناسب با نیاز خود براساس استانداردهای حسابداری اقدام به تهیه یا ترجمه جزوات آموزشی نموده اند. متأسفانه کمبود جزوات آموزشی حسابداری مختص بانکها جهت تدریس و یا استفاده همکاران بعنوان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اسفند / 1401    بازدید : 33    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه فرهنگ اختصارات حسابداری و علوم مرتبط با 77 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه فرهنگ اختصارات حسابداری و علوم مرتبط با 77 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه فرهنگ اختصارات حسابداری و علوم مرتبط با 77 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. جزوه فرهنگ اختصارات حسابداری و علوم مرتبط برای دانجشویان و علاقه مندان رشته حسابداری تالیف شده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اسفند / 1401    بازدید : 26    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه مباحثی در حسابداری صنعتی با 32 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه مباحثی در حسابداری صنعتی با 32 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه مباحثی در حسابداری صنعتی با 32 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. یك عامل اساسي كنترل، مقايسه عملكرد واقعي با عملكرد برنامه ريزي شده ميباشد ( بازخورد يا همان feedback .(ما بحث خود را بر چگونگي استفاده مديران از بودجه هاي انعطاف پذير و هزينه هاي استاندارد بعنوان ابزاري سودمند جهت برنامه ريزي و كنترل، متمركز ميكنيم . بخش عمده اين بحث در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اسفند / 1401    بازدید : 25    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه اصول حسابرسی جلد اول با 77 صفحه pdf برای رشته حسابداری
20,000 تومان

دانلود جزوه اصول حسابرسی جلد اول با 77 صفحه pdf برای رشته حسابداری


  دانلود جزوه اصول حسابرسی جلد اول با 77 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. تمامی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی صورتهای مالی اعم از اشخاص و یا گروههای سرمایه گذاری که تصمیم به خرید و فروش سهام موسسه ای را میگیرند یا موسسات اعتباری و بانکهایی که در مورد تایید یک تقاضای وام تصمیم میگیرند و دیگر اشخاص که به نوعی ذینفع می باشند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / اسفند / 1401    بازدید : 30    نویسنده : پروژه فا mari