no-img
پروژه فا

مقاله های رشته فیزیک


پروژه فا
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : مقاله های رشته فیزیک
DOC
دانلود مقاله مفهوم بارورسازی دینامیکی ابرها با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک
10,000 تومان

دانلود مقاله مفهوم بارورسازی دینامیکی ابرها با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله مفهوم بارورسازی دینامیکی ابرها با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. واقعيت مفهوم بارورسازي ديناميكي عبارت است از بارورسازي ابرهاي ابر سرد با مقادير كافي هسته يخ يا خنك كننده به منظور انجماد سريع ابر، به علت بارورسازي، آب مايع ابر سرد به ذرات يخ تبديل مي شود. گرماي نهان را آزاد مي كند و شناوري را افزايش داده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / مهر / 1401    بازدید : 6    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله قانون لنز با 11 صفحه Word برای رشته فیزیک
10,000 تومان

دانلود مقاله قانون لنز با 11 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله قانون لنز با 11 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. قانون لنز كه در مورد جريانهاي القايي بكار مي‌رود چنين بيان مي‌شود كه جريان القايي در مدارهاي بسته در جهتي است كه با عامل بوجود آورنده خود مخالفت مي‌كند. اين قانون علامت منفي موجود در قانون فاراده را توجيه مي‌كند. طبق قوانين القاي الكترومغناطيسي اگر شارمغناطيسي گذرا از مدار تغيير كند، نيرو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / مهر / 1401    بازدید : 13    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله کار-انرژی-توان با 8 صفحه Word برای رشته فیزیک
5,000 تومان

دانلود مقاله کار-انرژی-توان با 8 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله کار-انرژی-توان با 8 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. آنچه از واژه کار در اذهان عمومی وجود دارد، با آنچه که در علم فیزیک به عنوان کار تعریف می‌شود، تفاوت دارد. در نظر عامه مردم هرگونه تلاش یا فعالیت را که از طرف یک شخص انجام می‌شود، کار می‌گویند، گو اینکه نتیجه این عمل مثبت، منفی یا بی‌ نتیجه باشد. اما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مهر / 1401    بازدید : 15    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله نانو تکنولوژی با 32 صفحه Word برای رشته فیزیک
10,000 تومان

دانلود مقاله نانو تکنولوژی با 32 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله نانو تکنولوژی با 32 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. از نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و فناوري اطلاع رساني به عنوان سه قلمرو علمي نام مي برند كه انقلاب سوم صنعتي را شكل مي دهد. از همين روست كه كشورهاي در حال توسعه كه اغلب از دو انقلاب قبل جا مانده اند، مي كوشند با سرمايه گذاري در اين سه قلمرو، عقب ماندگي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مهر / 1401    بازدید : 5    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله مولاریته با 5 صفحه Word برای رشته فیزیک
5,000 تومان

دانلود مقاله مولاریته با 5 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله مولاریته با 5 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. مولاریته یا غلظت مولار که با (M) نشان داده می‌شود، عبارت است از تعداد وزن مولکول گرم (یا تعداد مول) از یک جسم حل شده در یک لیتر محلول. مول کمیت اساسی است که یک شیمیدان تجزیه با آن سر و کار زیادی دارند. یک مول برابر با 6.023X1023 مولکول از یک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مهر / 1401    بازدید : 7    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله قوس الکتریکی چیست با 6 صفحه Word برای رشته فیزیک
5,000 تومان

دانلود مقاله قوس الکتریکی چیست با 6 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله قوس الکتریکی چیست با 6 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. در سال 1802 پتروف (V.P.Petrof) كشف كرد كه اگر دو تكه زغال چوب را به قطب هاي باتري بزرگي وصل كنيم و آنها را به هم تماس دهيم و سپس كمي از هم جدا كنيم شعله روشني بين دو تكه زغال ديده مي شود. و انتهاي آنها كه از شدت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مهر / 1401    بازدید : 8    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله مواد اکسید کننده با 8 صفحه Word برای رشته فیزیک
10,000 تومان

دانلود مقاله مواد اکسید کننده با 8 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله مواد اکسید کننده با 8 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. اکسنده ها مواد جامد یا مایعی هستند که آماده دریافت اکسیژن خالص یا دیگر مواد اکسنده مانند بروم، کلر یا فلوئور می باشند. آنها همچنین شامل موادی هستند که با اکسنده های قابل اشتعال ( سوختنی ) واکنش شیمیایی می دهند. بدین معنا که اکسیژن با دیگر مواد تشکیل ترکیب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مهر / 1401    بازدید : 8    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله نانو تکنولوژی چیست با 26 صفحه Word برای رشته فیزیک
10,000 تومان

دانلود مقاله نانو تکنولوژی چیست با 26 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله نانو تکنولوژی چیست با 26 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. نانوتكنولوژی چيست؟ نانوتكنولوژي توليد كارآمد مواد و دستگاه ها و سيستم ها با كنترل ماده در مقياس طولي نانومتر، و بهره برداري از خواص و پديده هاي نوظهوری است كه در مقياس نانو توسعه يافته اند. يك نانومتر چقدر است؟ يك نانومتر يك ميلياردم متر (9-m 10) است. اين مقدار حدوداً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مهر / 1401    بازدید : 6    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله نور-آینه-عدسی با 21 صفحه Word برای رشته فیزیک
10,000 تومان

دانلود مقاله نور-آینه-عدسی با 21 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله نور-آینه-عدسی با 21 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. اسحاق نیوتن (Isaac Newton) در کتاب خود در رساله‌ای درباره نور نوشت پرتوهای نور ذرات کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر می‌ شوند. احتمالاً اسحاق نیوتن نور را به این دلیل به صورت ذره در نظر گرفت که در محیط های همگن به نظر می‌ رسد در امتداد خط مستقیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مهر / 1401    بازدید : 6    نویسنده : پروژه فا LiLi
DOC
دانلود مقاله نور و امواج الکترومغناطیس با 25 صفحه Word برای رشته فیزیک
10,000 تومان

دانلود مقاله نور و امواج الکترومغناطیس با 25 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله نور و امواج الکترومغناطیس با 25 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. امروزه مي دانيم كه نور يك موج الكترمغناطيسي است و بخش بسيار كوچكي از طيف الكترمغناطيسي را تشكيل مي دهد. بنابراين براي شناخت نور بايستي به بررسي امواج الكترومغناطيسي پرداخت. اما از آنجاييكه مكانيك كلاسيك قادر به توضيح كامل امواج الكترومغناطيسي نيست، الزاماً بايستي به مكانيك كوانتوم مراجعه كرد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مهر / 1401    بازدید : 7    نویسنده : پروژه فا LiLi