no-img
پروژه فا

جزوه های رشته برق و الکترونیک


پروژه فا
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : جزوه های رشته برق و الکترونیک
PDF
دانلود جزوه حل المسائل مدار با 61 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه حل المسائل مدار با 61 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه حل المسائل مدار با 61 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. شما هم اکنون می توانید دانلود جزوه حل المسائل مدار با 61 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را از سایت پروژ فا دریافت نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 40    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه میکروپروسسور با 61 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه میکروپروسسور با 61 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه میکروپروسسور با 61 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. شما هم اکنون می توانید دانلود جزوه میکروپروسسور با 61 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را از سایت پروژ فا دریافت نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 39    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه معماری کامپیوتر با 197 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه معماری کامپیوتر با 197 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه معماری کامپیوتر با 197 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. شما هم اکنون می توانید دانلود جزوه معماری کامپیوتر با 197 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را از سایت پروژ فا دریافت نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 33    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه مدارهای الكتريكی 3 با 114 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه مدارهای الكتريكی 3 با 114 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه مدارهای الكتريكی 3 با 114 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. مدارهای الكتريكی يكی از دروس پايه و اساسی رشته مهندسی برق بوده و کاربردهای زيادی در ساير دروس رشته فوق دارد ، بنابراين يادگيری دقيق و عميق اين درس موجب سهولت يادگيری و درك بهتر ساير دروس اين رشته خواهد بود. به منظور افزايش سودمندی و ايجاد تسهيلات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 31    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه مدارهای الكتريكی 2 با 171 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه مدارهای الكتريكی 2 با 171 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه مدارهای الكتريكی 2 با 171 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. شما هم اکنون می توانید دانلود جزوه مدارهای الكتريكی 2 با 171 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را از سایت پروژ فا دریافت نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 27    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه مدارهای الكتريكی با 65 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه مدارهای الكتريكی با 65 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه مدارهای الكتريكی با 65 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. هر آرايشی از عناصر الکتريکی که حداقل يک مسير بسته در آن موجود باشد.،مدار الکتريکی می ناميم.در نظريه ی مدار های الکتريکی متغيرهای اساسی مورد نظر که در تحليل مدار به دنبال آنها هستيم، ولتاژها و جريان های شاخه های مختلف مدار می باشد. مدار کلی يک شاخه دريک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 22    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه مدار منطقی با 149 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه مدار منطقی با 149 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه مدار منطقی با 149 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. کامپٻوتر های دیجيتال بسياری از ، پيشرفت های علمی ، صنعتی و تجاری را که به صورت دیگر قابل دسترس نبودند ممکن ساخته اند . کامپيوتر ها در محاسبات علمی ، پردازش داده های تجاری ، کنترل ترافيک هوایی ، هدایت فضایی ، زمينه های فرهنگی و موارد بسيار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 20    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه ماشین DC با 52 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه ماشین DC با 52 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


  دانلود جزوه ماشین DC با 52 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. شما هم اکنون می توانید دانلود جزوه ماشین DC با 52 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را از سایت پروژ فا دریافت نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 19    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه ماشین 2 با 132 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه ماشین 2 با 132 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه ماشین 2 با 132 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. شما هم اکنون می توانید دانلود جزوه ماشین 2 با 132 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را از سایت پروژ فا دریافت نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 27    نویسنده : پروژه فا mari
PDF
دانلود جزوه کنترل سیستم های خطی با 157 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک
10,000 تومان

دانلود جزوه کنترل سیستم های خطی با 157 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک


دانلود جزوه کنترل سیستم های خطی با 157 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. شما هم اکنون می توانید دانلود جزوه کنترل سیستم های خطی با 157 صفحه pdf برای رشته برق و الکترونیک را از سایت پروژ فا دریافت نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / شهریور / 1401    بازدید : 32    نویسنده : پروژه فا mari