no-img
پروژه فا

دانلود پروژه برنامه نویسی ، کتاب ، جزوه ، مقاله ، پاورپوینت


پروژه فا
اطلاعیه های سایت

مطالب

PDF
دانلود کتاب حقوق تجارت شرکتهای تجاری جلد اول دکتر ربیعا اسکینی pdf
40,000 تومان

دانلود کتاب حقوق تجارت شرکتهای تجاری جلد اول دکتر ربیعا اسکینی pdf


دانلود کتاب حقوق تجارت شرکتهای تجاری جلد اول دکتر ربیعا اسکینی pdf را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. حقوق حاکم بر شرکت‌های تجاری مانند حقوق حاکم بر شعبات دیگر حقوق تجارت و کسب و کار، حقوق پویا و زنده ای است که روز به روز در حال تحول است و متحول هم می شود.  حقوق شرکت‌ها از این جهت برای مطالعه مهم است که به حقیقت زندگی روزمره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / شهریور / 1400    بازدید : 2145    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ربیعا اسکینی pdf
35,000 تومان

دانلود کتاب حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ربیعا اسکینی pdf


دانلود کتاب حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ربیعا اسکینی pdf را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی در حقوق تجارت ایران از مباحثی است که با آن توجه چندانی نشده است. برخلاف مبحث اسناد تجاری که عمده کتب و جزوات معتبر استادان به آن اختصاص یافته است ، این بی مهری ظاهراً از این فکر ناشی می‌شود که گویا بحث ورشکستگی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / شهریور / 1400    بازدید : 1971    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب حقوق تجارت برات، سفته، قبض انبار دکتر ربیعا اسکینی pdf
35,000 تومان

دانلود کتاب حقوق تجارت برات، سفته، قبض انبار دکتر ربیعا اسکینی pdf


دانلود کتاب حقوق تجارت برات، سفته، قبض انبار دکتر ربیعا اسکینی pdf را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. چاپ چهارم این کتاب در شرایطی به انجام می رسد که مانند گذشته تغییر در قانون تجارت ایران داده نشده است  مع ذلک، کتاب متضمن این اصلاحات و اضافاتی است که مؤلف، در فاصله بین چاپ اول و این چاپ آماده و در این چاپ کتاب اعمال کرده است. ضرورت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / شهریور / 1400    بازدید : 3391    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب حقوق تجارت کلیات معاملات تجاری ربیعا اسکینی pdf
30,000 تومان

دانلود کتاب حقوق تجارت کلیات معاملات تجاری ربیعا اسکینی pdf


دانلود کتاب حقوق تجارت کلیات معاملات تجاری ربیعا اسکینی pdf را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. کتاب حاضر با عنوان حقوق تجارت "کلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری" مجموعه قواعد و مقررات عام حاکم به فعالیت تجاری را در بر دارد. این حیث می‌توان گفت که از میان مجلدات پنجگانه کتاب حقوق تجارت مهمترین آنها نیز به شمار می رود. به همین دلیل نیز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / شهریور / 1400    بازدید : 2272    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب حقوق بین الملل عمومی جلد اول سید باقر میرعباسی pdf
45,000 تومان

دانلود کتاب حقوق بین الملل عمومی جلد اول سید باقر میرعباسی pdf


دانلود کتاب حقوق بین الملل عمومی جلد اول سید باقر میرعباسی pdf را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. درباره حقوق بین الملل عمومی تعریف های گوناگونی وجود دارد که مبتنی بر عناصر ، نگرش‌ها و دیدگاه متفاوت است. به عبارت دیگر هر محقق و حقوقدانی با تکیه بر یک یا چند عنصر کمی و کیفی این رشته از حقوق آن را از همان زاویه دید تعریف می کند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / شهریور / 1400    بازدید : 1529    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب حقوق اساسی 2 دکتر حسن خسروی دانشگاه پیام نور pdf
18,000 تومان

دانلود کتاب حقوق اساسی 2 دکتر حسن خسروی دانشگاه پیام نور pdf


دانلود کتاب حقوق اساسی 2 دکتر حسن خسروی دانشگاه پیام نور pdf را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. کتاب حقوق اساسی ۲ به منظور آشنایی دانشجویان با مسائل عمده حقوق عمومی ، ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران ، مفهوم جمهوریت و اسلامیت ، سازماندهی و ساختار سیاسی گوای حاکم در ایران ، نقش ولایت فقیه در مدیریت عموم کشور و تعامل قوا حاکم با یکدیگر و تضمین حقوق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / شهریور / 1400    بازدید : 2989    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 دکتر حسن خسروی دانشگاه پیام نور pdf
15,000 تومان

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 دکتر حسن خسروی دانشگاه پیام نور pdf


دانلود کتاب حقوق اساسی 1 دکتر حسن خسروی دانشگاه پیام نور pdf را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. هدف کلی این کتاب ارتقای دانش دانشجویان در خصوص امر زمامداری تحت ضوابط حقوقی و اصول و موازین بشری ماهیت و قلمرو و موضوع حقوق اساسی ، جایگاه این علم در دانش حقوق اساسی و سیر تاریخی شکل گیری قواعد حقوق اساسی ، مبانی و بنیاد های نظری موجه ساز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / شهریور / 1400    بازدید : 8481    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
45,000 تومان

دانلود کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی


دانلود کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. جلد دوم کتاب شامل بررسی قواعد عمومی قراردادها است که در دانشکده‌های حقوق با عنوان حقوق مدنی ۳ تدریس می شود  در واقع موضوع این کتاب بخشی از مبحث تعهدات است که منابع علمی مهمی در ایران و کشورهای غربی به آن اختصاص داده شده است. اهمیت تعهدات بی نیاز از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / شهریور / 1400    بازدید : 4586    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب جرم شناسی پیشگیری جلد اول شهرام ابراهیمی با 211 صفحه pdf
30,000 تومان

دانلود کتاب جرم شناسی پیشگیری جلد اول شهرام ابراهیمی با 211 صفحه pdf


دانلود کتاب جرم شناسی پیشگیری جلد اول شهرام ابراهیمی با 211 صفحه pdf را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. جرم شناسی پیشگیری، تعریف خاستگاه از دوران باستان همواره تلاش برای تحلیل و تشریح عمل جنایی وجود داشته است. لیکن این تحلیل ها بیشتر در تعاملات فلسفه انتزاعی مبتنی بوده است اما از نیمه دوم قرن ۱۹ و تحت تاثیر جامعه تحقیقی بررسی علمی پدیده مجرمانه بر مبنای تجزیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / شهریور / 1400    بازدید : 1912    نویسنده : پروژه فا
PDF
دانلود کتاب حقوق اساسی 3 دکتر حسن خسروی با 179 صفحه pdf
15,000 تومان

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 دکتر حسن خسروی با 179 صفحه pdf


دانلود کتاب حقوق اساسی 3 دکتر حسن خسروی با 179 صفحه pdf را برای عزیزان آماده دانلود کرده ایم. حقوق اساسی 3 به منظور آشنایی دانشجویان با مسائل و موضوعات بنیادین حقوق اساسی و نظم جمهوری اسلامی ایران نظیر حقوق و آزادی های بشر در اسناد جهانی و نظام حقوقی اسلام و حقوق شهروندی (مندرج در فصل سوم قانون اساسی) مبانی ، ماهیت و ویژگی‌های نظام مردم‌ سالار با تاکید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / شهریور / 1400    بازدید : 3412    نویسنده : پروژه فا