no-img
پروژه فا

دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته


پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PPT
دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته روانشناسی
ppt
آبان ۹, ۱۴۰۱
308 کیلوبایت
تعداد صفحات: 25
10,000 تومان

دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته روانشناسی


دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته روانشناسی

دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با ۲۵ اسلاید برای رشته روانشناسی را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. اين پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و پس رويدادی (علّی) است كه به منظور بررسی رابطه سبك اسنادی و عزت نفس در دانشجويان صورت گرفته است. بدين منظور نمونه ای به حجم ۵۰ نفر به صورت تصادفی طبقه ای از بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد نيشابور انتخاب شدند.

سبك اسنادی آزمودنی ها به وسيله پرسش نامه سبك اسنادی راتر و عزت نفس آن ها به وسيله پرسش نامه عزت نفس كوپر اسميت مورد بررسی قرار گرفت. نتايج پرسش نامه ها با استفاده از شيوه های آمار توصيفی و استنباطی (آزمونF ، t استودنت و r) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش بيان گر اين بود كه بين سبك اسنادی دانشجويان و عزت نفس آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنين، بين سبك اسنادی و ويژگی های دموگرافيك آزمودنی ها (مانند سن، جنس، رشته تحصيلی، پايه تحصيلی و ترتيب تولد) تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نتايچ پژوهش هم چنين بيان گر اين بود كه بين عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. به طور كلی، می توان نتيجه گيری نمود كه عزت نفس آزمودنی ها پايه ها و دلايل ديگری دارد كه مكان كنترل (درونی و بيرونی) تأثير چندانی بر آن ندارد. شما هم اکنون می توانید دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با ۲۵ اسلاید برای رشته روانشناسی را از سایت پروژ فا دریافت نمایید.

 تصاویر پیش نمایش


دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته روانشناسی-1
دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته روانشناسی-1
دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته روانشناسی-1
دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته روانشناسی-1
دانلود پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجویان با 25 اسلاید برای رشته روانشناسی-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *