no-img
پروژه فا

دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری
pdf
فوریه 22, 2023
2 مگابایت
تعداد صفحات: 55
20,000 تومان

دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری


 

دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری

دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم.

سنگدانه ها
سـنگدانه ها: سـنگدانه ها در بتن تقریبا 4/3 حجم آنرا تشکیل میدهند. از این رو کیفیت آنها از اهمیت خاصی برخوردار اســـت. ســنگدانه ها نه تنها در مقاومت بتن بســـیار موثرند بلکه دوام وپایداری بتن نیز تا حدود زیادی تحت اثر این ماده قرار میگیرد ابتدا تصـــور میشــد ســنگدانه ها مواد بی اثر و غیر قابل انبســـاط میباشــند که در خمیری از ســیمان پخش میشــوند و حجم بزرگی از بتن را پدید میآورند.

اما در حقیقت ســنگدانهها بی اثر نیســتند و خواص فیزیکی – حرارتی و گاهی اوقات شــیمیایی آنها در عملکرد بتن تاثیر میگـذارد. بـه عنوا ن مثـال پـایـداری حجمی و دوام بتن تا حدودی از این مصـــالح میباشـــد از نقطه نظر اقتصـادی مصـرف هر چه بیشـتر سـنگدان هها در بتن با صـرفه خواهد بود و از نظر اقتصادی سعی در کم کردن مقدار سـیمان سـودمند میباشد البته با توجه به خواص خواسته شده بتن چه هنگامی که تازه است و چه بعد از ســفت و ســخت شــدن دانه های ســنگی طبیعی معمولا بوســیله هوازدگی و فرســایش و یا بطور مصـنوعی با خرد کردن سنگهای مادر تشکیل میشود.

بنابراین بسیاری از خواص سنگدانهها نظیر ترکیبات شـیمیایی وکانیهای تشکیل دهنده – طبقه بندی – و مشخصات از نظر سنگ شناسی – توده ویژه – سختی – مقاومت – پایداری فیزیکی و شـیمیایی – تخلخل – رنگ و بسـیاری خصـوصـیات دیگر بســتگی به سنگ مادر دارد. علاوه بر این خواص خصــوصــیات دیگری در ســنگدانه ها وجود دارد که در ســنگ مادر نیســت مانند شکل و اندازه دانه ها – بافت سطحی – را میتوان از این گونه خواص نام برد.

فهرست مطالب جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن :

  • فصل 1 – سنگدانه ها
  • فصل 2 – سیمان
  • فصل 3 – بتن
  • تعیین نسبت آب به سیمان

 

خرید👇👇👇

 

📚 😍 مقاله پیشنهادی



تصاویر پیش نمایش


دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری-1
دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری-1
دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری-1
دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری-1
دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن با 55 صفحه pdf برای رشته معماری-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *