no-img
پروژه فا

دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک
doc
سپتامبر 29, 2022
1 مگابایت
تعداد صفحات : 13
10,000 تومان

دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک


دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک

دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک را به صورت Word برای شما آماده کردیم. انرژی الکتریکی یا انرژی الکترومغناطیسی صورتی از انرژی است که بستگی به موقعیت یک بار الکتریکی در یک میدان الکتریکی دارد. انرژی الکتریکی یک بار Q که در پتانسیل الکتریکی V قرار گرفته است، برابر حاصلضرب Q V است.

هر ماده از تعداد بسیار اتم تشکیل شده است که هر اتم نیز از سه قسمت نوترون، پروتون و الکترون تشکلیل شده است. تعداد الکترونها با تعداد پروتونها در حالت عادی (خنثی) برابر است، الکترون دارای بار منفی و پروتون دارای بار مثبت می‌باشند، که الکترون ها به دور پروتن و نوترون (هسته اتم) با سرعت بسیار زیادی می‌چرخند. در اثر این چرخش نیروی گریز از مرکزی بوجود می‌آید که مقدار این نیرو با مقدار نیروی جاذبه بین الکترون ها و هسته برابر است، پس این برابری نیرو الکترون ها را در حالت تعادل نگه می‌دارد و نمی‌گذارد که از هسته دور شوند.

یک سیم مسی هم دارای تعداد زیادی اتم و در نتیجه الکترون است. هر گاه ما بتوانیم توسط یک نیرویی الکترونهای در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خارج کنیم و در یک جهت معین به حرکت در آوریم جریان الکتریکی برقرار می‌شود. پس این نکته را دریافتیم که جریان برق چیزی جز حرکت الکترونها نیست، البته این حرکت بصورت انتقالی انجام می‌شود، یعنی یک اتم تعدادی الکترون به اتم کناری خود می‌دهد و اتم کناری نیز به همین ترتیب تعدادی الکترون به اتم بعدی می‌دهد و بدین صورت جریان برقرار می‌شود. پس هر گاه که گفته شود جریان برق کم یا زیاد است، یعنی تعداد الکترون هایی که در مسیر سیم در حال حرکت هستند کم یا زیاد است. شما هم اکنون می توانید دانلود مقاله انرژی الکتریکی را از سایت پروژه فا دریافت نمایید.

 تصاویر پیش نمایش


دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک-1
دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک-1
دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک-1
دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک-1
دانلود مقاله انرژی الکتریکی با 13 صفحه Word برای رشته فیزیک-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *