no-img
پروژه فا

دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی
doc
فوریه 5, 2023
1 مگابایت
تعداد صفحات: 15
15,000 تومان

دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی


دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی

دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته کامپیوتر را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم.اکثر مردم عضو سازمانهایی با ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی هستند. رابینز سازمان را اینگونه تعریف می کند: “سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده، دارای حدو مرزهای نسبتاً مشخصی بوده وبرای هدف یا مجموعه ای از اهداف بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.”(رابینز، 1987). در سازمانها به جز عامل حیاتی مدیریت، عنصر اساسی دیگری به نام «انسان ها» وجود دارند.

 در واقع توفیق سازمانها مستقیماً به استفاده مؤثر از منابع انسانی بستگی دارد. (حقیقی و دیگران، 1380). «رهبری» به عنوان یک کارکرد اجتماعی مهم، میانجی بین این دو یعنی «مدیریت» و «منابع انسانی» است.«رهبری» هنر مدیریت است (دویتری، 1984) به نحوی که رهبری اثر بخش می تواند در افراد که به منظور تعیین و تحقق هدفها نفوذ کند و حس وفاداری وهمکاری همراه با احترام در آنها به وجود آورد. (دویتری، 1984 ترجمه میرسپاسی). از سوی دیگر توانایی نفوذ در دیگران به وسیله قدرت بوجود می آید. (هرسی و بلانچارد، ترجمه کبیری ).

 پس قدرت به عنوان پدیده اجتناب ناپذیر ویژگی اساسی نقش مدیراست که اثر بخشی او را در سازمان فراهم می سازد. قدرت در سازمان خود به خود پدید نمی آید، بلکه سرچشمه هایی دارد که هر یک در نوع رهبری مدیر اثر می گذارد. (حقیقی و دیگران، 1380) اهمیت منابع قدرت برای یک مدیر تا آنجا است که حتی از حیث روابط انسانی نیز به آن پرداخته شده است و ضرورت آن در جامعه امروزی ما به اثبات رسیده است. (گریفیث، ترجمه بخشی).

 در عین حال همیشه باید در سازمانهای آموزشی و غیر آموزشی این نکته را مدنظر قرار دهیم که آشنایی با شیوه و نوع کاربرد قدرت و استفاده صحیح از آن ما را در تحقق و تأمین هدفهای سازمان کمک می کند، نه خود قدرت. به اعتقاد ابراهام زلزنیک (1997) قدرت در دست افراد خطا و ریسک انسانی به دنبال دارد و گاهی کاربرد نامناسب منابع قدرت از جانب مدیران موجب فشارهای روحی و روانی در سازمان می شود که باعث به خطر انداختن بهداشت روانی معلمان  می شود. در نتیجه ناگزیر به استفاده از علم روانشناسی به منظور حل مسائل روحی و روانی در محیط سازمانی خود هستیم. (ساعتچی، 1381).

 یکی از مؤلفه های روانشناسی که از دهه 1990میلادی به بعد در ادبیات مدیریت به کار رفته است هوش هیجانی است. (گلمن وهمکاران، 1998). که ارتباط مستقیمی با اثر بخشی سازمان دارد (چرنیس،2001) و به بهبود عملکرد سازمان کمک می کند.(Clophil, Dunstuble, 2004 ).هوش هیجانی سعی در تشریح جایگاه و تفسیر هیجانات و عواطف در توانمندیهای اساسی دارد. (گلمن و دیگران (2002)، گلمن معتقد است هنگامی که سعی در توضیح دلایل اثر بخشی رهبران بزرگ داریم و درباره استراتژی و بینش قوی صحبت می کنیم، یک چیز مهمتر وجود دارد که:  «رهبران بزرگ از طریق عواطفشان کار می کنند.» (گلمن 2001).

فهرست مطالب مقاله هوش هیجانی :

  1. مقدمه
  2. بیان مسئله
  3. تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران
  4. اهمیت و ضرورت
  5. روش تحقیق

 

خرید👇👇👇

 تصاویر پیش نمایش


دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی-1
دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی-1
دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی-1
دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی-1
دانلود مقاله هوش هیجانی با 15 صفحه Word برای رشته روان شناسی-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *