no-img
پروژه فا

دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق
pdf
فوریه 22, 2023
6 مگابایت
تعداد صفحات: 96
20,000 تومان

دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق


 

دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق

دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم.

بکار گرفتن علوم پزشکی و رشـته پزشـکی و رشـته هـای وابـسته بـه آن را در خـدمت قانون ، پزشکی قانونی می نامند که استفاده از آن موجب هر چـه صـحیح تـر اجـرا شـدن عدالت مـی گـردد . در تمـدنهای ابتـدایی آـه جوامـع بـشری بـه صـورت قبیلـه ای بـوده مـردان روحانی قبیله طبابت نیز می آردند و در مواقع ضروری داوری و قضاوت نیز بعهده این افراد بـوده و طبعا روحانی طبیبی آه قضاوت هم می آـرد پزشـک قـانونی نیـز بـشمار مـی رفـت.

بعـدها طبابت از روحانیت جدا شد . در تمدن بابل قدیم ، حمورابی در حدود ٢٢٠٠ سال قبل از میلاد ، قوانین مشروحی تدوین آرد آه به پزشکی قانونی و نظام پزشـکی در آن توجـه خاصـی شـده بود . در دوران او پزشکان خاصی از طرف دولت انتخاب می شدند تا وظیفه پزشـکی قـانونی را بعهـده بگیرنـد . در مـصر باسـتان قـوانین مـدرنی بـرای طـب قـانونی پزشـکی وجـود داشـت و پزشکان مجبور به رعایت موازین طبـی آـه در مـدارس پزشـکی بـه آنـان درس داده مـی شـده بودند .

در یونان پزشکی قانونی اندکی دیرتر از سایر جوامـع باسـتانی نظیـر ایـران مـشروع بـه رشد کرد ولی با ظهور پزشـکان نامـداری همچـون سـقراط ، طـب پیـشرفت زیـادی نمـود ولـی تشریح و کالبد گشایی ، گناه عظیمی به شمار می رفت و ممنـوع بـود رومیـان قـدیم در طـب پیشرفت بسیار زیادی نمودند و ذآر شده اسـت ژولیـوس سـزار پـس از بـه قتـل رسـیدن مـورد تشریح واقع و علت فوت مورد بررسی واقع شده است.

فهرست مطالب جزوه پزشکی قانونی :

  • مقدمه و تاریخچه
  • اعتیاد
  • اکستازی
  • کوکائین
  • کراک
  • پیامدهای اعتیاد
  • اعتیاد و جرم شناسی
  • و…

 

خرید👇👇👇

 

📚 😍 مقاله پیشنهادی

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️تصاویر پیش نمایش


دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق-1
دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق-1
دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق-1
دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق-1
دانلود جزوه پزشکی قانونی با 96 صفحه pdf برای رشته حقوق-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *