no-img
پروژه فا

دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا
pdf
دسامبر 24, 2022
54 مگابایت
تعداد صفحات: 262
35,000 تومان

دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا


دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا

دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. با دستیابی به پارادایم یا مدلوارۀ معروف به مناباماس مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان) که حدود یک دهه قبل امکان تدوین و ارایه آن به وسیلۀ نویسنده این سطور فراهم آمد.و بر این اساس با ارایه نظریهٔ چند عاملی بهره وری این سؤال برای ارایه دهنده این مدلواره و نظریه مطرح شد که کدام یک از عوامل درون سازمانی مؤثر بر بهره روی شغلی کارکنان یا کدام عوامل برون سازمانی اثرگذار بر بهره وری سازمانها که در نظریه چند عاملی بهره وری و همچنین مدل واره مربوط به آن یعنی منا باماس معرفی شده اند در افزایش یا کاهش بهره وری یک سازمان ،فرضی بیش از عوامل دیگر اثرگذار است؟

معمولاً این سؤال برای بعضی از مدیرانی که با این نظریه و مدلواره آشنا می شوند، یا برای دانشجویانی که واحد درسی روانشناسی بهره وری را در دانشگاه طی میکنند ،نیز مطرح میشود. اکنون پاسخ این سؤال برای ارایه دهنده نظریه و مدل وارهٔ مرتبط با آن روشن است، یعنی؛ هیچ عامل درون سازمانی مؤثر بر بهره وری شغلی کارکنان یک سازمان نمیتواند به اندازۀ عامل هدایت و اثرگذاری یا مدیریت و رهبری اثر بخش موجبات افزایش سطح بهره وری شغلی کارکنان و در نتیجه آن، بستر لازم را برای افزایش سطح بهره وری سازمان فراهم آورد.

در یک دهه قبل و پس از ۳۰ سال فعالیت پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای در سازمانها و برگزاری ۱۴۵۰ کارگاه آموزشی برای مدیران ،پایه، میانی و عالی شاغل در سازمانهای گوناگون در تهران و سایر استانهای کشور به این واقعیت در عمل پی بردم که اگر می خواهیم یک واحد از یک سازمان ،فرضی یا کل آن سازمان را گرفتار ،ضعف بیماری و حتی مرگ کنیم در آن صورت مسئولیت مدیریت و رهبری آن واحد یا آن سازمان را به فردی محول سازیم که به دلایل گوناگون و کم و بیش شناخته شده صلاحیت و کفایت اعمال مدیریت و رهبری اثر بخش در آن واحد یا سازمان را ندارد.

سرفصل های کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی :

فصل اول : جایگاه و قلمرو روانشناسی مدیریت

 • دیدگاههای روانشناسی
 • جایگاه روانشناسی مدیریت
 • قلمرو روانشناسی مدیریت
 • فرضیات مدیران در رابطه با مردم
 • خشنودیها و ناکامیهای مدیران
 • خلاصه

فصل دوم: تاریخچه مطالعات در زمینه رهبری اثربخش

 • کلیات
 • سلسله مراتب تسلط در پرندگان
 • طرح سئوال ها در رابطه با رهبری
  خلاصه

فصل سوم: عوامل موثر در رهبری و مدیریت اثر بخش

 • کلیات
 • ویژگیهای شخصیتی و رفتاری مدیران و رهبران اثر بخش
 • ابعاد رفتاری و مهارتهای مدیران و رهبران اثربخش
 • سبک های رهبری و مدیریت
 • سبک رهبری آمرانه رئیس محور خودکامه یا استبدادی
 • سبک مشارکتی
 • ارزیابی سبک مشارکتی
 • رهبری از نوع عدم مداخله (سبک متمرکز پر مرئوس)
 • خلاصه

و…

فصل پانزدهم: مدیریت شایعه در جنگ

 • کلیات
 • تراز کردن
 • حادتر کردن
 • درون سازی یا جذب موضوع اصلی
 • خلاصه

 

 تصاویر پیش نمایش


دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا-1
دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا-1
دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا-1
دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا-1
دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر محمود ساعتچی با 262 صفحه pdf با کیفیت بالا-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *