no-img
پروژه فا

دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری
pdf
مارس 9, 2023
7 مگابایت
تعداد صفحات: 556
20,000 تومان

دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری


 

دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری

دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم.

مقدمه
براى هر دانشى مى توان برنامه هاى آموزشى متفاوت درنظر گرفت که پاسخگوى دانش آموختگان آن باشد و دانش حسابدارى از اىن قاعده مستثنى نىست.
به همىن دلىل، طراحى موضوعات آموزشى و نحوه ى ارائه و بىان مطالب و مفاهىم حسابدارى (با توجه به فرآىند و چرخه ى عملىات حسابدارى) به منظور رفع نىازمندى هاى آموزشى دغدغه اى است که توجه اکثر نوىسندگان، مؤلفان و پژوهشگران دانش حسابدارى را در عرصه ى ادبىات حسابدارى به خود جلب کرده است تا در تهىه و تدوىن کتب مختلف حسابدارى براى گروه هاى مختلف، کوشش هاى فراوانى را به عمل آورند. به طورى که هرىک به نوعى با هدف انتقال دانش و تجربه ى خود تالش مى کنند تا با استفاده از روش ها و شىوه هاى بدىل نسبت به ارائه ى مطالب، مفاهىم و اصول حسابدارى اقدام نماىند.
در راستاى اىن هدف، آموزش حسابدارى عملى براى تدرىس در دوره ى هنرستان با هدف ىادگىرى عملى فن دفتردارى و کسب مهارت و ارتقاى تخصص الزم به منظور انجام عملى آن توسط هنرجوىان در بازار کار، در دستور کار کمىسىون تخصصى رشته ى حسابدارى و دفتر برنامه رىزى و تألىف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کار دانش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

فهرست مطالب جزوه حسابدارى عملى :

بخش اول: مسائل حسابدارى خدماتى در مؤسسات فردى 
بخش دوم: مسائل حسابدارى بازرگانى در مؤسسات فردى
بخش سوم: مسائل مربوط به حساب ها (اقالم تشکىل دهنده ى ) ترازنامه
بخش چهارم: مسائل حسابدارى کالاى امانى، دوایر و شعب 
بخش پنجم: مسائل مربوط به اعتبارات اسنادى و صورت هاى مالى

 

خرید👇👇👇

 

📚 😍 مقاله پیشنهادی

دانلود جزوه مبانی حسابداری

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️تصاویر پیش نمایش


دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری-1
دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری-1
دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری-1
دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری-1
دانلود جزوه حسابدارى عملى با 556 صفحه pdf برای رشته حسابداری-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *