no-img
پروژه فا

دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت
doc
دسامبر 17, 2022
505 کیلوبایت
تعداد صفحات: 16
10,000 تومان

دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت


دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت

دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم.

محیط کسب و کار امروزی و تغییرات مداوم در آن باعث افزایش تاکید بر مدیریت پروژه گردیده است، تا آنجا که گاهی مدیریت پروژه را هم معنی مدیریت تغییر دانسته اند. از این رو شرکتها برای دستیابی به اهدافشان پیوسته از پروژه ها استفاده نموده، تا به آنجا که حتی فعالیتهای اصلی خود را در قالب پروژه به انجام رسانده اند ][i][. این امر باعث افزایش نیاز به مدیریت پروژه در سازمانها شده و باعث شده که در سالهای اخیر محققین به دنبال روشهایی باشند که بر مدیریت موثر پروژه ها تاثیر گذار باشد ][ii][.

یک پروژه می تواند به عنوان مجموعه ای از وظایف یا فعالیتهای تعریف شده که باید برای رسیدن به اهداف پروژه به طور کامل انجام شوند، نگریسته شود. این وظایف یا فعالیتها ممکن است به طور مستقل شروع و خاتمه یابند. همچنین آنها باید در یک توالی تکنولوژیک به انجام رسند ][iii][. در شکل 1 نمونه ای از توالی فعالیتهایی که در طی چرخه عمر یک پروژه که با پیمانکاران منعقد می شود، نشان داده شده است][iv][.

فرآیند فوق ساده شده بسیاری از فرآیندهای ریزتری است که برای انجام یک پروژه بایستی به انجام برسد. هماهنگی میان این فرآیندها در پروژه های بزرگ به اندازه ای جدی است که کنترل آن نیازمند روشهای جدید مدیریت فرآیندها می باشد][v][. برای نمونه در چنین پروژه هایی زیر پروژه های مختلفی تعریف می گردد، جلسات رسمی بیشتری برای هماهنگ کردن محدوده هر پروژه و بررسی اثر تغییرات هر پروژه در سایر پروژه ها مورد نیاز می باشد و تلاشهای بیشتری برای یکپارچه سازی نتایج کار زیر پروژه ها صورت می گیرد][v][.

در شرایطی که رقابت جهانی، تغییرات سریع تکنولوژیکی، از رواج افتادن سریع محصولات، کوچک سازی سازمانها، افزایش قدرت کارکنان، تاکید بر کیفیت و بهبود مستمر و سیستم های بین سازمانی بعنوان روندهای مهم در سازمانهای امروزی شناخته شده اند، ضروری است که پروژه ها منعطف تر بوده و سریعتر به نتایج مورد انتظار دست یابند ][vii][. این در حالی است که بهبودهای تدریجی در کاهش تاخیرات پروژه ها نمی تواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد و نیاز است که به دنبال روشها و ابزارهایی بود که انجام رادیکال این بهبودها را میسر سازند ][viii][. مهندسی مجدد روشی است موثر که سازمانها را قادر می سازد به شکلی رادیکال تاخیرات پروژه ها را کاهش دهند.

سرفصل های پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی :

  • فصل اول : مقدمه
  • فصل دوم: تاخیرات در پروژه های پتروشیمی ایران
  • فصل سوم: مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه با هدف کاهش تاخیرات آن
  • فصل چهارم: راهکارهایی برای مهندسی مجدد پروژه ها با هدف کاهش تاخیرات
  • فصل پنجم: نتیجه گیری

خرید👇👇👇

 تصاویر پیش نمایش


دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت-1
دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت-1
دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت-1
دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت-1
دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی با 16 صفحه word برای رشته مدیریت-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *