no-img
پروژه فا

دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم
pdf
سپتامبر 15, 2021
58 مگابایت
تعداد صفحات: 296
25,000 تومان

دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم


دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم

دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. کتاب قانون مدنی شامل متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. تمامی قوانین این کتاب به‌روز می‌باشد.در بخشی از کتاب قانون مدنی (Civil Law) می‌خوانیم: ماده 141- مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده 142- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق الویت در احیاء می‌نماید. ماده 143- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود. شما هم اکنون می توانید pdf این کتاب در سایت پروژه فا دریافت نمایید.

سرفصل های کتاب قانون مدنی (چاپ چهارم)

جلد اول: در اموال
کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول: در بیان انواع اموال
فصل اول: در اموال غیر منقول
فصل دوم: در اموال منقوله
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم
فصل اول: در مالکیت
فصل دوم: در حق انتفاع
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
کتاب دوم: در اسباب تملک
باب دوم در حیازت مباحات
باب سوم در معادن
باب چهارم در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول: در اشیاء پیدا شده
فصل دوم: در حیوانات ضاله
باب پنجم در دفینه
باب ششم در شکار
باب اول در عقود و تعهدات بطور کلی
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
فصل سوم: در اثر معاملات
فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم: در سقوط تعهدات
باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در ضمان قهری
باب سوم در عقود معینه مختلفه
فصل اول: در بیع
فصل دوم: در بیع شرط
فصل سوم: در معاوضه
فصل چهارم: در اجاره
فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
فصل ششم: در مضاربه
فصل هفتم: در جعاله
فصل هشتم: در شرکت
فصل نهم: در ودیعه
فصل دهم: در عاریه
فصل یازدهم: در قرض
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم: در وکالت
فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
فصل پانزدهم: در حواله
فصل شانزدهم: در کفالت
فصل هفدهم: در صلح
فصل هیجدهم: در رهن
فصل نوزدهم: در هبه
باب اول در وصایا
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در موصی
فصل سوم: در موصی به
فصل چهارم: در موصی له
فصل پنجم: در وصی
باب دوم در ارث
فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم: در تحقق ارث
فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث
فصل چهارم: در حجب
فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
کتاب سوم: در مقررات مختلفه
جلد دوم در اشخاص
کتاب اول در کلیات
کتاب دوم در تابعیت
کتاب سوم در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم در اقامتگاه
کتاب پنجم در غایب مفقود الاثر
کتاب ششم در قرابت
کتاب هفتم در نکاح و طلاق
باب اول در نکاح
فصل اول: در خواستگاری
فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج
فصل سوم: در موانع نکاح
فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
فصل پنجم: وکالت در نکاح
فصل ششم: در نکاح منقطع
فصل هفتم: در مهر
فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
باب دوم در انحلال عقد نکاح
فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم: در طلاق
کتاب هشتم در اولاد
باب اول در نسب
باب دوم در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم در خانواده
کتاب دهم در حجر و قیمومت
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل چهارم: در موارد عزل قیم
فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت
قانون مدنی
جلد سوم در ادله اثبات دعوی
کتاب اول در اقرار
باب اول در شرایط اقرار
باب دوم در آثار اقرار
کتاب دوم در اسناد
کتاب سوم در شهادت
باب اول در موارد شهادت
باب دوم در شرایط شهادت
کتاب چهارم در امارات
کتاب پنجم درقسم

کتاب های پیشنهادی😍📚تصاویر پیش نمایش


دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم-1
دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم-1
دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم-1
دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم-1
دانلود کتاب مجموعه قانون مدنی pdf چاپ چهارم ویرایش سوم-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *