no-img
پروژه فا

دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf
pdf
فوریه 14, 2023
2 مگابایت
تعداد صفحات: 130
20,000 تومان

دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf


دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf برای دروس عمومی

 

دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf برای دروس عمومی را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم.

دین در جهان معاصر:
بحران های جهان معاصر
علم مداری (سیانتیسم) scienticism
علم (جهان)
١ -عقل گراها (عقل گرایی) rationalism
٢ -تجربه گراها : الف) تندرو (پوزیتیوسم)
ب) میانه رو (امپریسیسم) empiricism
اولین بار عقل گرایی با تاملات دکارت شروع شد
اسپینوزا – کانت – لایپ نیسل از جمله دانشمندان عقل گرا هستند
کانت معتقد بود که(عقل)
١-نظری:عقل نظری از اثبات وجود خداوند ناتوان است
٢-علمی
رهیافت عقل گرایانه به دین در حوزه مسیحیت الهیـات وحیـانی اعتبـار خـود را از دسـت داد و الهیات عقدانی جای آن را گرفت.
تجربه گرایی:
تجربه گراها
١-فرانسیس بیکن
٢-جان لاک
٣-برکلی
۴-دیوید هیوم
بیکن: باید استقراء بجای قیاس بکار گرفته شود.

انسان محوری(اومانیسم) (humanism):
از ویژگی های دوران تجدد،حاکمیت دیدگاه های اومانیستی و انسان محورانه است. دو جریان عقل گرا و تجربه گرا با وجود مخالفـت هـای بـسیار بـا یکـدیگر در یـک مطلـب هـم داستان هستند و آن اینکه:
هر گونه شناخت فرا عقلی و فرا حسی را به دیده تردید باید نگریست. از مجموعه تفکرات تجربه گرایـی و عقـل گرایـی دوره ای بـه نـام علـم مـداری بدسـت آمـد انسان محوری(اومانیسم)محصول مشترک سه قرن تلاش جامعه اروپای پس از رنسانس بود.
عقل وایمان و دین
عقل: نیروی دراکه آدمی است که هم بکار فهم می آید و هم استدلال گراست.
عقل: نیروی نقا داست

فهرست مطالب جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 :

  • ١ -انسان و ایمان
  • ٢ -مفهوم خدا
  • ٣ -خدایابی
  • ۴ -توحید و شرک
  • ۵ -اوصاف خداوند
  • ۶ -رستاخیز و جاودانگی انسان

 

خرید👇👇👇

 

📚 😍 مقاله پیشنهادیتصاویر پیش نمایش


دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf-1
دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf-1
دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf-1
دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf-1
دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 و 2 با 130 صفحه pdf-1

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.